มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PersonalClub

สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม เพิ่ม/ลด ค่าหุ้นสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 คลิกที่นี่ >>
 แบบฟอร์มมอบฉันทะสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 คลิกที่นี่ >>
 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 คลิกที่นี่ >>
 แบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 
 คลิกที่นี่ >>